งานบูชาคุณ 91 ปี  ชาตกาลหลวงปู่บุญเพ็ง  กปฺปโก

ขอเรียนเชิญบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมงานบูชาคุณ 91 ปี  ชาตกาลหลวงปู่บุญเพ็ง  กปฺปโก  และฉลองพระเจดีย์  หลวงปู่บุญเพ็ง  กัปปโก  ในวันอังคารที่ 19  กุมภาพันธ์  2562  (วันมาฆบูชา) ณ วัดป่าวิเวกธรรม  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น