งานประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ประจำปี 2566 ครั้งที่ 7 MIMMS Advanced and Beyond “แนวมันสิเฮ็ด ก็ต้องฮู้”

📢 งานประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ประจำปี 2566 ครั้งที่ 7 🚑🏥
👉 MIMMS Advanced and Beyond “แนวมันสิเฮ็ด ก็ต้องฮู้”
🗓 13-14 กรกฎาคม 2566
📌ห้องประชุมศรีจันทร์ 2 โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSea9JhfwMrky_qtOGnWtorobA-m4KhKaz-gOgM4rjPJ_HJ_oA/viewform