งานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมเดิน – วิ่งเพื่อการกุศล KKUIC The Insider#5 “Color Run, Fun in the summer”

วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมแก่นเงิน ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ โรงพยาบาลขอนแก่น จัดงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมเดิน – วิ่งเพื่อการกุศล  KKUIC The Insider#5  “Color Run, Fun in the summer”  โดยมี ศ.ดร.ละออศรี  เสนาะเมือง คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น,  ผศ. สิริมนพร  ทิพสิงห์  ประธานหลักสูตรการตลาดระหว่างประเทศ และนายโสภรัฐ  ชวลิตนิธิกุล  ตัวแทนสาขาการตลาดระหว่างประเทศ ร่วมในพิธีแถลงข่าว

โดยงานวิ่งครั้งนี้จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ.2562 ณ บริเวณบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เวลา 14.00-21.00 น.  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้พบกับความสนุกจากคอนเสิร์ตศิลปินชื่อดัง แสตมป์ อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข และร่วมสนุกกับซุ้มเกมต่างๆ มากมายภายในงาน โดยรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายจะนำไปมอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็งเด็ก

บัตรราคาเริ่มต้นที่ 449 – 2,200 บาท ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถสมัครวิ่งได้ที่ Facebook Fanpage/ KKUIC The Insider หรือ https://www.runlah.com/events/c/clr19  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สาขาการตลาดระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร.064- 8827704, 099 – 4646159 หรือฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป โรงพยาบาลขอนแก่น โทร.043-236042, 061-2233435