งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 ชมรมโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป กระทรวงสาธารณสุข

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 ชมรมโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 (ถ่ายทอดสัญญาณผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ ZOOM) โดยมีนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี และนายแพทย์พีระพงษ์ ภาวสุทธิไพศิฐ ประธานชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีโรงพยาบาลเข้าร่วมงาน จากทุกเขตสุขภาพ (รพ.ภาคเหนือ เขต 1, 2 / รพ.ภาคกลาง เขต 3, 4, 5 / รพ.ภาคตะวันออก เขต 6 /รพ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 7, 8, 10 /รพ.ภาคใต้ เขต 11, 12 )
สำหรับโรงพยาบาลขอนแก่น จัดขึ้นที่ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายแพทย์อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7 เป็นผู้แทนมอบของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 40 ท่าน และพญ.นาตยา มิลส์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น นำคณะผู้บริหารโรงพยาบาลขอนแก่นมาร่วมงานในครั้งนี้