งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565

วันที่ 30 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมจำลอง  มุ่งการดี โรงพยาบาลขอนแก่น จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 ภายใต้ชื่องาน “วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิใจ”  ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 47 ท่าน ประกอบด้วยข้าราชการ จำนวน 23 ท่าน ลูกจ้างประจำ จำนวน 13 ท่าน และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 11 ท่าน

โดยการจัดงานในครั้งนี้ กิจกรรมประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตร และถวายภัตตาหารเช้า พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโรงพยาบาล, รำอวยพร ออนซอนผู้เกษียณ และพิธีมอบโล่เกียรติยศแก่ผู้เกษียณ โดยมี นพ.เกรียงศักดิ์  วัชรนุกูลเกียรติ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น กล่าวมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ เพื่อแสดงความขอบคุณที่ผู้เกษียณฯ ทุกท่านได้ปฏิบัติราชการรับใช้โรงพยาบาลขอนแก่นและประเทศชาติมาโดยตลอด   จากนั้นตัวแทนผู้เกษียณได้กล่าวแสดงความรู้สึก ปิดงานด้วยพิธีลอดซุ้มธงเกียรติยศ ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับผู้เกษียณฯ  ผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่นที่มาร่วมงาน