งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 โรงพยาบาลขอนแก่นจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 ภายใต้ชื่องาน “ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใย มุทิตา” ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 43 ท่าน ประกอบด้วยข้าราชการ จำนวน 23 ท่าน ลูกจ้างประจำ จำนวน 18 ท่าน และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 ท่าน

โดยการจัดงานแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ภาคเช้า กิจกรรมประกอบด้วย พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโรงพยาบาล, พิธีการทางศาสนา, พิธีทำบุญตักบาตร, พิธีบายศรีสู่ขวัญ และการรับของที่ระลึกจากหน่วยงานต่างๆ ในโรงพยาบาล

ภาคค่ำ งานแสดงมุทิตาจิต โดยมี นพ.วีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น, นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น กล่าวมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ และมอบของที่ระลึกในนามโรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อแสดงความขอบคุณที่ผู้เกษียณฯ ทุกท่านได้ปฏิบัติราชการรับใช้โรงพยาบาลขอนแก่นและประเทศชาติมาโดยตลอด

นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย ประกอบด้วย การชมวีดิทัศน์แนะนำผู้เกษียณ, การกล่าวแสดงความรู้สึกของผู้เกษียณอายุราชการ, การแสดงจากกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล กลุ่มภารกิจอำนวยการ ปิดท้ายด้วยพิธีลอดซุ้มธงเกียรติยศ ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับผู้เกษียณฯ รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน ไม่ว่าจะเป็นอดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดขอนแก่น ข้าราชการบำนาญโรงพยาบาลขอนแก่น คณะกรรมการบริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น กว่า 1,000 คน