งาน “THANK YOU PARTY ฮีโร่ชุดขาว ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565  นายแพทย์เกรียงศักดิ์  วัชรนุกูลเกียรติ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แพทย์  พยาบาล และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงาน “THANK YOU PARTY ฮีโร่ชุดขาว ขอนแก่น”  เพื่อเป็นการเลี้ยงขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์จังหวัดขอนแก่น ที่เหน็ดเหนื่อย ต่อสู้กับวิกฤติโควิด 19  จนทำให้ชาวจังหวัดขอนแก่น ได้รอดพ้นจากภัยพิบัติที่ผ่านมา  ทั้งการป้องกันโรค  การรักษาพยาบาล ตลอดจนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19  และอื่นๆอีกมากมาย  ซึ่งจัดโดยสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น  ณ  โรงแรมลาวิลล่า ขอนแก่น