จังหวัดขอนแก่นส่งทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ MERT ออกปฏิบัติการช่วยผู้ป่วยโควิด 19 โรงพยาบาลสนาม จังหวัดสมุทรสาคร

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 – 10.30 น. ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น  โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมส่งทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ MERT ออกปฏิบัติการช่วยผู้ป่วยโควิด 19  โรงพยาบาลสนาม จังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 15-28 กุมภาพันธ์ 2564

ประกอบด้วยบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลชุมแพ  ซึ่งมีแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน แพทย์เวชศาสตร์ชุมชนและจิตแพทย์ จำนวน 3 คน พยาบาลวิชาชีพ 11 คน เจ้าหน้าที่กู้ชีพหรือพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ 1 คน เภสัชกร 2  คน และเจ้าหน้าที่สนับสนุนอื่นๆ 1 คน รวมจำนวน 18 คน

โดยมี ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และนายแพทย์สมชายโชติ  ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น แพทย์หญิงนาตยา  มิลส์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นร่วมให้กำลังใจทีม MERT ที่เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ที่สมุทรสาคร