จังหวัดขอนแก่น ขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางมาจากจังหวัดดังนี้ รายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรือลงทะเบียนผ่าน QR Code