จังหวัดขอนแก่น ขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางมาจากจังหวัดดังนี้ รายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรือลงทะเบียนผ่าน QR Code

หรือคลิกที่ Link https://r7app.moph.go.th/covid-risk-survey