จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ โรงพยาบาลขอนแก่น จัดการแข่งขัน CPR Challenge

เอกสารคลิกที่นี่

 

วันนี้  7 สิงหาคม 2561  เวลา 09.00 น. ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับโรงพยาบาลขอนแก่น นำโดย นพ.ชาญชัย  จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จัดการแข่งขัน CPR Challenge : You  can be a hero  โดยมี ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด  และกล่าวรายงานโดย นพ.พีระ อารีรัตน์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้กล่าวรายงาน

เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ครอบคลุมในทุกมิติ  จึงทำให้เกิดการจัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนคนขอนแก่น มีความรู้และทักษะในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติได้อย่างถูกต้อง  และเป็นการสร้างจิตสำนึก   การช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน  ให้กับประชาชนจังหวัดขอนแก่น

กิจกรรมประกอบด้วย การแข่งขัน CPR เพื่อชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษาส่งเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 70 แห่ง  และการร่วมฐานวิชาการตลาดนัดสุขภาพ “ทักษะชีวิตเพื่อก้าวสู่ Smart  City”  กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนในจังหวัดขอนแก่น  สำหรับผลการแข่งขัน CPR รางวัลชนะเลิศ ระดับอุดมศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย และรางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนนครขอนแก่น