จังหวัดขอนแก่น Kick off ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ล็อตแรก แก่บุคลากรทางการแพทย์

วันพุธที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 เป็นประธานในพิธีเปิด Kick off การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 จังหวัดขอนแก่น พร้อมรับการฉีดวัคซีนเข็มแรก โดยมี นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และแพทย์หญิงนาตยา  มิลส์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมฉีดวัคซีนในครั้งนี้ และได้เยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนด้วย

จังหวัดขอนแก่นเป็น 1 ใน 8 จังหวัดที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากกระทรวงสาธารณสุข  เพื่อนำมาฟื้นฟูเศรษฐกิจในระยะที่ 1 ในเดือนเมษายน 2564 ได้รับจัดสรร จำนวน 10,000 โด๊ส เป็นวัคซีน Sinovac โดยผู้ที่จะได้รับการฉีดวัคซีนจะให้ 1 ราย ต่อ 2 โด๊ส จำนวน 5,000 ราย กำหนดให้หน่วยบริการที่มีความพร้อมดำเนินการฉีดวัคซีนให้กลุ่มเป้าหมาย 9 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลศรีนครินทร์  โรงพยาบาลชุมแพ  โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลพล โรงพยาบาลบ้านไผ่  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน  โรงพยาบาลน้ำพอง ในระหว่างวันที่ 7 – 9 เมษายน 2564

กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับวัคซีนชุดแรก คือ กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าที่มีความเสี่ยงสูง ส่วนในเดือนมิถุนายน 2564 จังหวัดขอนแก่นจะได้รับวัคซีนอีกจำนวน 200,000 โด๊ส เป็นวัคซีนของแอสตร้าเซนเนก้า โดยระยะที่ 2 จะนำมาฉีดให้แก่กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ซึ่งจะเน้นฉีดกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีการสำรวจและขึ้นทะเบียนไว้แล้วตามความสมัครใจ และประชาชนตามลำดับกลุ่มเสี่ยงมากเสี่ยงน้อย

การฉีดวัคซีนครั้งนี้ ใช้เวลาตั้งแต่เริ่มกระบวนการลงทะเบียนขั้นตอนการฉีดวัคซีนประมาณ 5-7 นาทีต่อคน พักสังเกตอาการอีก 30 นาที ในระหว่างการสังเกตอาการจะมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ สังเกต และสอบถามอาการผู้ได้รับวัคซีนเป็นระยะ ส่วนการประเมินผลหลังการฉีดวัคซีน แบ่งเป็นหลังการฉีดวัคซีนทันที และประเมินผลที่ระยะเวลา 1 วัน 7 วัน และ 30 วัน หลังการได้รับวัคซีน โดยบันทึกการประเมินในไลน์ “หมอพร้อม” ซึ่งเป็นระบบเดียวกับที่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข  กำหนด