จัดกิจกรรมตีฆ้องร้องป่าว พร้อมในการรับการเยี่ยมสำรวจการรับรองกระบวนการคุณภาพ Re-accreditation ครั้งที่ 6

11 กันยายน 2563 นายแพทย์สมศักดิ์ ประฏิภาณวัตร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น นำคณะผู้บริหาร คณะกรรมการ Core team คุณภาพ โรงพยาบาลขอนแก่น จัดกิจกรรมตีฆ้องร้องป่าว โดยแบ่งเป็น 5 ทีม รณรงค์กระตุ้นบุคลากรทั้งสายคลินิก และสายสนับสนุน พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อสร้างบรรยากาศการเตรียมความพร้อมในการรับการเยี่ยมสำรวจการรับรองกระบวนการคุณภาพ Re-accreditation ครั้งที่ 6 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ในช่วงเดือนธันวาคม 2563 และเพื่อกระตุ้นกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ ตลอดจนการค้นหาความเสี่ยงเชิงรุกในทุกหน่วยงานโรงพยาบาลขอนแก่น