จัดกิจกรรมรณรงค์โครงการ “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ”

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารสิรินธร  โรงพยาบาลขอนแก่น จัดกิจกรรมรณรงค์โครงการ “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ”  โดยมี นพ.เสกสรร  สุวรรณแพง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานในพิธี กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจของประชาชนชาวไทย และทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทยในการรักษาสุขภาพ และการออกกำลังกาย โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ด้วยการดำเนินงานเชิงรุกในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมให้มีกิจกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายการรักษาและลดภาระของปัญหาโรคเรื้อรัง โดยให้ประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย และทุกหมู่เหล่า มีโอกาสออกกำลังกายอย่างง่าย ๆ เช่น การเดิน วิ่ง หรือปั่นจักรยาน ซึ่งถ้าทำเป็นประจำจะทำให้มีสุขภาพดีห่างไกลโรค

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีถวายราชสักการะ กล่าวถวายราชสดุดี และลงนามเทิดพระเกียรติ และนิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง  พร้อมทั้งเดินรณรงค์ “แผ่นดินไทยไร้สโตรก”  ภายในบริเวณโรงพยาบาลขอนแก่น