จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “ปฐมนิเทศพยาบาลใหม่ ปีงบประมาณ 2564”

 

วันที่ 1 เมษายน 2564  โรงพยาบาลขอนแก่น  โดยกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “ปฐมนิเทศพยาบาลใหม่ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ประจำปี 2564”  โดยมี พญ.นาตยา  มิลส์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธานในพิธี   ซึ่งมีคุณไพรวัลย์  พรมที รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และคณะกรรมการบริหารกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ร่วมให้การต้อนรับ และให้นโยบายแก่พยาบาลใหม่ จำนวน 43 คน

วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมครั้งนี้  เพื่อเตรียมความพร้อมให้พยาบาลใหม่  ก่อนขึ้นปฏิบัติงาน และเป็นการสร้างความสัมพันธภาพที่ดี ระหว่างพยาบาลใหม่ พยาบาลพี่เลี้ยง และผู้บริหารทางการพยาบาล  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 และวันที่ 5 เมษายน 2564  ณ ห้องประชุมจำลอง  มุ่งการดี อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น