จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” Big Cleaning Day

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น นำทีมคณะผู้บริหาร และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยมีกิจกรรมดังนี้
1. ทำความสะอาดและปลูกต้นไม้ภายในบริเวณโรงพยาบาลขอนแก่น ณ สวนธรรมธาริน
2. ทำความสะอาดบริเวณเรือนพักญาติ
3. ทำความสะอาดห้องน้ำที่ให้บริการผู้ป่วยและญาติ
3. กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตามมาตรการ “3 เก็บ 3 โรค”