ฉีดพ่นยากันยุง ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ภายในโรงพยาบาลขอนแก่น

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 โรงพยาบาลขอนแก่น โดยกลุ่มงานเวชกรรมสังคม และกลุ่มงานบริหารทั่วไป ร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่น เข้าฉีดพ่นยากันยุง ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย บริเวณภายในโรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออก