ชมรมคนรักเสียงเพลง  ร่วมแบ่งปันความสุขด้วยเสียงเพลง “ดนตรีในสวน”  

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565  โรงพยาบาลขอนแก่น โดย ชมรมคนรักเสียงเพลง  ร่วมแบ่งปันความสุขด้วยเสียงเพลง “ดนตรีในสวน”   โดยได้รับเกียรติจากนักร้องกิตติมศักดิ

❇️ นพ.สมคิด เลิศสินอุดม รองผู้อำนวยการภารกิจด้านตติยภูมิขั้นสูง

❇️ คุณมานพ สุดเสน่ห์ หัวหน้ากลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์

❇️ คุณเทพี สีหานู หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์

กิจกรรมดังกล่าวนี้ มุ่งหวังให้บุคลากรเกิดความรู้สึกผ่อนคลายจากการได้ฟังดนตรีในสวน มีพลังในการทำงาน   มีความสุข  มีทัศนคติทีดีต่อองค์กร สร้างการแสดงออกถึงการมีส่วนร่วม   และสร้างบรรยากาศผ่อนคลายภายในองค์กรด้วยเสียงเพลงดนตรีในสวนที่ไพเราะ   และนอกจากนั้น ยังเปิดรับบริจาคเพื่อสมทบทุนกองทุนมูลนิธิโรงพยาบาลขอนแก่น  เพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์อีกด้วย

จัดขึ้นทุกวันศุกร์ เวลา 16.30 – 18.30 น. ณ บริเวณลานหน้าร้านกาแฟ  (Cefe De KKH)  โรงพยาบาลขอนแก่น