ชมรมตำรวจอาวุโสขอนแก่น  บริจาคเงิน จำนวน 16,050  บาท

วันที่ 27 เมษายน 2564  ชมรมตำรวจอาวุโสขอนแก่น  บริจาคเงิน จำนวน 16,050  บาท  ให้โรงพยาบาลขอนแก่น  เพื่อช่วยต้านภัยโควิด-19  โดยมี พญ. นาตยา  มิลส์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  รับมอบ