ชมรมนักเรียนเก่าขอนแก่นวิทยายน 1719 (วย79) บริจาคเงิน จำนวน 15,000 บาท

24 กุมภาพันธ์ 2564 ชมรมนักเรียนเก่าขอนแก่นวิทยายน 1719 (วย79) บริจาคเงิน จำนวน 15,000 บาท ให้โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมี แพทย์หญิงนาตยา มิลส์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบ