ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลขอนแก่น  มอบเงิน จำนวน 100,000 บาท ให้โรงพยาบาลขอนแก่น

วันที่ 20 เมษายน 2564  ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลขอนแก่น  มอบเงิน จำนวน 100,000 บาท ให้โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อใช้ในการซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับสู้ภัยโควิด-19  โดยมีแพทย์หญิงนาตยา  มิลส์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นผู้รับมอบ