ชมรมร้านยาขอนแก่น บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท

วันที่ 8 เมษายน 2563 ชมรมร้านยาขอนแก่น บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อปรับปรุงห้องความดันลบ ช่วยเหลือสถานการณ์ โควิด-19 โดยมี นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบ

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ