ชมรมศิษย์เก่าวนศาสตร์เขตขอนแก่น  บริจาคเงิน จำนวน 21,000 บาท 

[meta_gallery_carousel slide_to_show="4" slide_to_scroll="1" autoplay="true" autoplay_speed="3000" show_title="false"]

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564  ชมรมศิษย์เก่าวนศาสตร์เขตขอนแก่น  บริจาคเงิน จำนวน 21,000 บาท   ให้โรงพยาบาลขอนแก่น  เพื่อช่วยต้านภัยโควิด-19  โดยมีคุณไพรวัลย์  พรมที  รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และหัวหน้าพยาบาล  รับมอบ