ชมรมสตรีอาเซียนเทศบาลนครขอนแก่น บริจาคเงิน จำนวน 15,000 บาท

[meta_gallery_carousel slide_to_show="4" slide_to_scroll="1" autoplay="true" autoplay_speed="3000" show_title="false"]

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ชมรมสตรีอาเซียนเทศบาลนครขอนแก่น บริจาคเงิน จำนวน 15,000 บาท ให้โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ในการสู้ภัยโควิด – 19 โดยมี พญ.นาตยา มิลส์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบ