ชาวขอนแก่นเตรียมตัวให้พร้อม 31 พ.ค. 64 นี้ เปิดลงทะเบียนเพื่อรับการฉีดวัคซีน COVID-19

?? ชาวขอนแก่นเตรียมตัวให้พร้อม
31 พ.ค. 64 นี้ เปิดลงทะเบียนเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ช่องทางการลงทะเบียนรับวัคซีน มี 2 ช่องทางดังต่อไปนี้นะคะ
1️⃣ #สำหรับบุคคลทั่วไปชาวขอนแก่น แสกน “QR Code” ด้านล่าง เพื่อลงทะเบียนผ่าน ขอนแก่นพร้อม หรือคลิก https://vaccine.kku.ac.th/
2️⃣ #สำหรับองค์กรต่างๆในจังหวัดขอนแก่น สามารถลงทะเบียน ผ่านหอการค้าจังหวัดขอนแก่น หรือ ผ่านสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โดยแสกน “QR Code” ด้านล่างเพื่อลงทะเบียน
เมื่อได้รับการจัดสรรวัคซีน เจ้าหน้าที่จะรีบดำเนินการประสานงานกำหนดวัน และเวลาฉีด แจ้งกลับไปยังทุกท่านโดยเร็ว
☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลหน่วยฉีดวัคซีนใกล้บ้านท่าน ตามรายละเอียดในภาพ
.
เราจะร่วมกัน ฉีดวัคซีนเพื่อกันและกัน
เพื่อตัวเรา และอีกหลายคนข้างเรา
พี่น้องขอนแก่นจะกลับมาใกล้ชิดกันอีกครั้ง