ชาวตลาดสดเทศบาล 1 ร่วมกับ ชาวตลาดสดเทศบาล 3 โบ้เบ้ ตลาดโต้รุ่งรื่นรมย์ไนท์พลาซ่า และชุมชนตรีเทพนคร เทศบาลนครขอนแก่น มอบเงินบริจาค จำนวน 582,999 บาท

วันนี้ (23 ตุลาคม 2565) ชาวตลาดสดเทศบาล 1 ร่วมกับ ชาวตลาดสดเทศบาล 3 โบ้เบ้ ตลาดโต้รุ่งรื่นรมย์ไนท์พลาซ่า และชุมชนตรีเทพนคร เทศบาลนครขอนแก่น มอบเงินบริจาค จำนวน 582,999 บาท เพื่อพัฒนาศูนย์รังสีรักษาและเคมีบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น ในงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 ฉลองสมโภชศาลเจ้าพ่อหมื่นเตา – เจ้าแม่ศรีมาลา ญาพ่อเซียงแก้ว ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมหนองบัวเย็น ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น โดย คุณนิชิต เสนไสย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และคุณรัชนีกร มนูศิลป์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านกิจกรรมพิเศษ รับมอบ