ซ้อมแผนเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ “โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา”

โรงพยาบาลขอนแก่นดำเนินการซ้อมแผนเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ พบผู้ป่วยสงสัยเจ็บป่วยด้วย  “โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา”  ในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562  เวลา 13.00 -16.00 น.