ณปนัดดา อยู่วิทยา พร้อมครอบครัว บริจาคเงิน จำนวน 420,000 บาท ให้โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อซื้อชุด PAPR

วันที่ 26 เมษายน 2564 คุณปนัดดา อยู่วิทยา พร้อมครอบครัว บริจาคเงิน จำนวน 420,000 บาท ให้โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อซื้อชุด PAPR ในการดูแลผู้ป่วยโควิด – 19 โดยมี พญ.รักฝัน สวัสดิ์พาณิชย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านจัดหารายได้ และประธานองค์กรแพทย์ เป็นผู้แทนมอบ และรับมอบโดย คุณพินรัฐ จอมเพชร รองหัวหน้าพยาบาลด้านบริหาร