ณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น  บริจาคขนม น้ำดื่ม และของใช้ส่วนตัวสำหรับผู้ป่วย

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565  คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น  บริจาคขนม น้ำดื่ม และของใช้ส่วนตัวสำหรับผู้ป่วยที่รักษาตัวในโรงพยาบาลขอนแก่น  ในโครงการ “แบ่งฝัน & ปันรัก ทำดีเพื่อเพื่อนมนุษย์”

 

โรงพยาบาลขอนแก่น  ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ