ดร.จิรวุฒิ คุวานันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทโค้วยู่ฮะ มูลนิธิคุวานันท์ มอบรถยนต์คันที่ 27 ให้โรงพยาบาลขอนแก่น

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 ดร.จิรวุฒิ คุวานันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทโค้วยู่ฮะ มูลนิธิคุวานันท์ มอบรถยนต์คันที่ 27 ให้โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อการสาธารณประโยชน์ ภารกิจเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โดยมีคุณชาญฉลาด ทองดี กรรมการผู้จัดการบริษัทโค้วยู่ฮะ เป็นผู้แทนมอบในครั้งนี้ และมีนพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกุลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รับมอบ