ดร.ชาคริต  ศึกษากิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเวชธานี จำกัด (มหาชน) บริจาคเงิน จำนวน 300,000 บาท

วันที่ 6 ธันวาคม 2564  ดร.ชาคริต  ศึกษากิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเวชธานี จำกัด (มหาชน) บริจาคเงิน จำนวน 300,000 บาท เพื่อสนับสนุนจัดซื้อฮาร์ดแวร์ระบบ Red give โมบายโซลูชั่น  เพื่อการรับบริจาคเลือด ศูนย์คลังเลือดกลาง โรงพยาบาลขอนแก่น  โดยมีคุณสิริพร  จังตระกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น  ร่วมในพิธี  และมี นายแพทย์เสกสรร  สุวรรณแพง  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รับมอบ