ดร.นพ.ธนชัย พนาพุฒิ ได้รับรางวัล “ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ดีเด่น ประจำปี 2562 ด้านบริการ”

ขอแสดงความยินดี กับ ดร.นพ.ธนชัย พนาพุฒิ นายแพทย์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 22

ในโอกาสที่ได้รับรางวัล “ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ดีเด่น ประจำปี 2562 ด้านบริการ”