ดร.วารา ปวีณวัชร์ – นายคมกฤษ กล่อมพงษ์ และครอบครัว พร้อมกัลยาณมิตร บริจาคเครื่องสเปรย์หัวกรอทันตกรรม มูลค่า 85,000 บาท

วันที่ 5 มีนาคม 2566 ดร.วารา ปวีณวัชร์ – นายคมกฤษ กล่อมพงษ์ และครอบครัว พร้อมกัลยาณมิตร บริจาคเครื่องสเปรย์หัวกรอทันตกรรม มูลค่า 85,000 บาท เพื่อมอบให้ห้องตรวจทันตกรรม อาคารรังสีรักษา หลวงปู่บุญเพ็ง  กัปปโก โรงพยาบาลขอนแก่น  โดยมีทันตแพทย์หญิง กัญญาลักษณ์  กิจเจริญศักดิ์กุล ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับมอบ