ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต งวดงานที่ 3

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564  นายแพทย์เกรียงศักดิ์  วัชรนุกุลเกียรติ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  ลงพื้นที่ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต งวดงานที่ 3   ซึ่งเป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น