ตรวจรับมอบงานจ้างก่อสร้างอาคารพักสำหรับเจ้าหน้าที่  96 ยูนิต   งวดงานที่ 11   อาคาร คสล.8 ชั้น  

วันที่ 7 กันยายน  2565  นายแพทย์เกรียงศักดิ์  วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ลงพื้นที่ตรวจรับมอบงานจ้างก่อสร้างอาคารพักสำหรับเจ้าหน้าที่  96 ยูนิต   งวดงานที่ 11   อาคาร คสล.8 ชั้น