ตลาดสดเทศบาล 3 โบ๊เบ๊  บริจาคสิ่งของให้โรงพยาบาลขอนแก่น

วันที่ 12 เมษายน 2566 ตลาดสดเทศบาล 3 โบ๊เบ๊  บริจาคสิ่งของให้โรงพยาบาลขอนแก่น ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

– ร่มขนาดใหญ่       จำนวน 2 คัน                         – ร่มกัน UV จัมโบ้  จำนวน 4 อัน

– ผ้าอ้อมสำเร็จรูป จำนวน 2 ลัง                            – รองเท่าฟองน้ำ จำนวน 7 โหล

– จักรยาน จำนวน 2 คัน                                       – แป้งเย็น จำนวน 3 โหล

– หน้ากากอนามัย จำนวน 10 กล่อง

โดยมี คุณพินรัฐ จอมเพชร  รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และคณะผู้บริหาร รับมอบ

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ และขอให้อานิสงส์แห่งบุญในครั้งนี้ ได้โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และธนสารสมบัติ พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการเทอญ