ตลาดสดเทศบาล 3 โบ๊เบ๊  บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน  จำนวน 2 เครื่อง และเครื่อง Suction  1 เครื่อง 

ตลาดสดเทศบาล 3 โบ๊เบ๊  บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน  จำนวน 2 เครื่อง และเครื่อง Suction  1 เครื่อง  ให้โรงพยาบาลขอนแก่น  โดยมี คุณสมบัติ อ่อนจันทร์ เวรตรวจการพยาบาล และคุณสิริพร  สามารถเจริญ  เวรตรวจการบริหาร  รับมอบ