ตัวแทนประกันชีวิต AIA หลักสูตร CFP จ.ขอนแก่น บริจาคเงิน 18,000 บ.

วันที่ 11 กันยายน 2562  โรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบเงินบริจาค จำนวน 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  จากตัวแทนประกันชีวิต AIA หลักสูตร CFP จ.ขอนแก่น  เพื่อปรับปรุงพื้นที่บริการและซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น