คำชี้แจงเรื่อง ระบบจัดการขยะติดเชื้อด้วยระบบไอน้ำ โรงพยาบาลขอนแก่น

ตามที่มีสื่อโซเชียลเผยแพร่ข้อมูลเรื่องการจัดการขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลขอนแก่น ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ขององค์กร และยังทำให้ประชาชนเข้าใจผิดในหลายประเด็น โรงพยาบาลขอนแก่น จึงขอชี้แจงข้อเท็จจริงตามเอกสารที่แนบมานี้

 

ระบบจัดการขยะติดเชื้อด้วยระบบไอน้ำ

ระบบจัดการขยะติดเชื้อด้วยระบบไอน้ำ

 

บทสรุปการบำบัดขยะติดเชื้อด้วยระบบไอน้ำ

บทสรุปการบำบัดขยะติดเชื้อด้วยระบบไอน้ำ