ตารางการให้บริการฉีดวัคซีน Covid-19 ศูนย์แพทย์ฯ เครือข่ายโรงพยาบาลขอนแก่น

ตารางการให้บริการฉีดวัคซีน Covid-19 ศูนย์แพทย์ฯ เครือข่ายโรงพยาบาลขอนแก่น
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ