ตารางการให้บริการฉีดวัคซีน Covid-19 ของหน่วยบริการปฐมภุมิ (CUP) โรงพยาบาลขอนแก่น

[meta_gallery_carousel slide_to_show="4" slide_to_scroll="1" autoplay="true" autoplay_speed="3000" show_title="false"]

ตารางการให้บริการฉีดวัคซีน Covid-19 ของหน่วยบริการปฐมภุมิ (CUP) โรงพยาบาลขอนแก่น