ตารางให้บริการของศูนย์แพทย์ เครือข่ายโรงพยาบาลขอนแก่น สำหรับประชาชนในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น ผู้ที่มีผลตรวจโควิด-19 ATK ขึ้น 2 ขีด