ต้อนรับการเยี่ยมและการศึกษาดูงาน Associate Professor Koji Morishita  จาก Tokyo Medical and Dental University (TMDU)

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565  นพ.เกรียงศักดิ์  วัชรนุกูลเกียรติ  ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น  ร่วมให้การต้อนรับ Associate Professor Koji Morishita  จาก Tokyo Medical and Dental University (TMDU)  ในโอกาสเยี่ยมและศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่  21 – 25 พฤศจิกายน  2565  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างสัมพันธภาพและศึกษาดูงาน ถึงศักยภาพในการบริหารจัดการระบบบริการด้านศัลยกรรมอุบัติเหตุโรงพยาบาลขอนแก่น  เพื่อการวางแผนงานความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลขอนแก่น และ Tokyo Medical and Dental  University (TMDU) ต่อไป