ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลมิตรภาพบำบัดดีเด่นฯ ปี 2565 จากมูลนิธิมิตรภาพบำบัด (กองทุนนายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์)

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมแก่นเงิน นายแพทย์เกรียงศักดิ์  วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลมิตรภาพบำบัดดีเด่นฯ ปี 2565 จากมูลนิธิมิตรภาพบำบัด (กองทุนนายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์) นำโดย นายแพทย์ศิริวัฒน์  ทิพย์ธราดล ประธานคณะกรรมการจากมูลนิธิมิตรภาพบำบัด ในการเข้าเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก ผู้ป่วยจิตอาสา อาสาสมัคร ณ คลินิก ARV โรงพยาบาลขอนแก่น