ต้อนรับคณะจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ในโอกาสเข้าเยี่ยมสำรวจเฉพาะเรื่อง (ระบบยา)

22 กุมภาพันธ์ 2564  โรงพยาบาลขอนแก่น นำโดย แพทย์หญิงนาตยา  มิลส์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณะจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ในโอกาสเข้าเยี่ยมสำรวจเฉพาะเรื่อง (ระบบยา) พร้อมรับฟังการนำเสนอความก้าวหน้าตามข้อเสนอแนะจากคณะฯ ณ ห้องประชุมประมุข  จันทวิมล ชั้น 4 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลขอนแก่น