ต้อนรับคณะจากโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานระบบงานศูนย์รับแจ้งเหตุและประสานงานการแพทย์ฉุกเฉิน

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 โรงพยาบาลขอนแก่น นำโดย นพ.ธนนิตย์ สังคมกำแหง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ นพ.ภูวดล กิตติวัฒนาสาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ และคณะ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานระบบงานศูนย์รับแจ้งเหตุและประสานงานการแพทย์ฉุกเฉิน ณ โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายในการให้บริการในระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น