ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาน 2564  

วันที่ 10 มีนาคม 2564  แพทย์หญิงนาตยา  มิสล์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาน 2564  นำโดย นายแพทย์สมฤกษ์  จึงสมาน   พร้อมเข้ารับฟังสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรคภาพรวมของจังหวัดและโรงพยาบาลขอนแก่น ตลอดจนการขับเคลื่อน Service Plan  ของโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป  ณ ห้องประชุมจำลอง  มุ่งการดี โรงพยาบาลขอนแก่น