ต้อนรับคณะผู้ลงเยี่ยมติดตามผลดำเนินโครงการ Project on Seamless Health and Social Services Provision for Elderly Persons (S-TOP)

วันที่ 13 ธันวาคม  2564  เวลา 09.00 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมคณะผู้บริหาร คณะทำงานและคณะเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลขอนแก่น ให้การต้อนรับคณะผู้ลงเยี่ยมติดตามผลดำเนินโครงการ Project on Seamless Health and Social Services Provision for Elderly Persons (S-TOP) ในพื้นที่ CUP โรงพยาบาลขอนแก่น และพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ผู้ลงเยี่ยมพื้นที่ครั้งนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น และคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  เพื่อเยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบบริการไร้รอยต่อในระยะกึ่งเฉียบพลันสำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่นำร่อง จังหวัดขอนแก่น  ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น