ต้อนรับคณะผู้เข้าเยี่ยมประเมินไขว้การประกันคุณภาพการพยาบาล (QA) จากโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

วันที่ 16 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี นพ.ธนนิตย์ สังคมกำแหง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และ พว.พินรัฐ จอมเพชร รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น  ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้เข้าเยี่ยมประเมินไขว้การประกันคุณภาพการพยาบาล (QA) นำโดย พว.บุษบา วงศ์พิมล หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตามนโยบายการประกันคุณภาพการพยาบาล โดยการประเมินครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการประกันคุณภาพทางการพยาบาล และความปลอดภัย ด้านการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย