ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศแคนนาดา

 

นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณะจากประเทศแคนนาดา นำโดย ดร.Tarek Razek ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในเรื่อง Trauma systems development จากมหาวิทยาลัยแม็คกิลล์ (McGill University) ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน แผนงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อเรียนรู้ระบบการทำงาน การอบรมผู้ให้บริการ และหาโอกาสในการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม็คกิลล์ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 ณ โรงพยาบาลขอนแก่น