ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน “การพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายการเรียนการสอนสำหรับเด็กป่วย”

15 กันยายน 2563 โรงพยาบาลขอนแก่น นำโดย นายแพทย์ธนนิตย์ สังคมกำแหง ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ พร้อมด้วย พยาบาล และเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน “การพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายการเรียนการสอนสำหรับเด็กป่วย” ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กในโรงพยาบาล จากโรงพยาบาลบึงกาฬ และโรงพยาบาลยโสธร